İNFORMATİKA kitabı (nəzəriyyə)


MÜASİR İNFORMATİKA kitabında olan mövzuların VİDEO İZAHI

Bütün Video Dərslər Müasir İnformatika kitabı üzərindəki diskdə mövcuddur.
Aşağıdakı linklərdən istifadə etməklə uyğun VİDEO DƏRSLƏR -i izləyə bilərsiniz:

§1. İnformatika və onun əsas anlayışları (3 VIDEO)  

      §1.1. İnformasiya və informatika

      §1.2. İnformasiyanın kodlaşdırılması və informasiya ölçü vahidləri

      §1.3. Say sistemləri


     §2.1. EHM – in yaranma tarixi

     §2.2. Fərdi kompyuterin texniki təminatı – HARDWARE

     §2.3. Fərdi kompyuterlərin proqram təminatı – SOFTWARE

    §5.1. Windows ailəsi və Windows 7 –in yenilikləri

    §5.2. Windows 7 –in əsas anlayışları

    §5.3. Sistemin baş menyusu Start

    §5.4. Windows’da obyektlərlə iş

    §5.5. Windows 7 –nin standart proqramları


    §6.1. MS Word 2010, Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar

    §6.2. File düyməsi – Backstage View

    §6.3. Mətn hissəsinin seçilməsi

    §6.4. Home lent başlığı

    §6.5. Insert lent başlığı

    §6.6. Page Layout lent başlığı

    §6.7. References lent başlığı və §6.8. Mailings və Review lent başlıqları


    §7.1. Excel pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar

    §7.2. File düyməsi (MS Excel 2010)

    §7.3. Home lent başlığı (MS Excel 2010)

    §7.10. MS Excel –də verilənlərlə iş

    §7.11. MS Excel proqramının funksiyaları (HESABLAMALAR)

    §7.12. MS Excel-də cədvəllərlə iş


    §8.1. Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar


    §8.2. Təqdimatların hazırlanması - Design və Home Lent tabları
    §8.3. Təqdimatların canlandırılması Transitions və Animations Lent Tabları
   §8.4. Slaydların nümayişi


    §9.1. Verilənlər bazası

    §9.2. MS Access 2010 (ümumi anlayış)