İNFORMATİKA kitabı (test toplusu)

MÜASİR İNFORMATİKA TEST TOPLUSU kitabında olan test nümunələri və onların VİDEO İZAHI.

Aşağıdakı linklərdən istifadə etməklə kitabda olan videoları izləyə, həmçinin test nümunələrini işləyə bilərsiniz. VİDEO DƏRSLƏRİN olduğu disk kitabla birlikdə satılır.
§1.1. İnformasiya və onun   kodlaşdırılması, informasiya   ölçü   vahidləri  (TEST İZAHI)

§1.2. Say sistemləri  (TEST İZAHI)

§3. Alqoritmlər  (TEST İZAHI)

§4. Microsoft Windows 7  (TEST İZAHI)

§5. MS Word 2010  (TEST İZAHI)

§6. MS Excel 2010  (TEST İZAHI)

§8. MS Access 2010  (TEST İZAHI)