MÜASİR İNFORMATİKA Kitabı (PRESTİJ-S TM) - Nəzəriyyə və Mövzu TestləriHörmətli Magistraturaya, Dövlət Qulluğu imtahanlarına və digər vakant iş yerlərinə hazırlaşanlar!
Bu blok yazısında sizə MÜASİR İNFORMATİKA Kitabı haqqında məlumat vermək istəyirəm və xüsusi olaraq diqqətinizə çatdırıram ki, bəzi mağazalar kitabın saxta versiyasını satır. Kitab alarkən diqqətli olun. Saxta kitabların üzərində VİDEO DƏRSLƏRİN olduğu DVD disk olmur. Satışda olan orijinal kitabların hər birində DVD disk mövcuddur və bu disk ağ rəngli zərfin içərisində kitabın birinci səhifəsinə yapışdırılmış formada olmalıdır.

Aşağıdakı videoda kitab haqqında qısa məlumat mövcuddur:


Əlavə olaraq Sizə kitabın MÜNDƏRİCATINI da təqdim edirəm:
§1. İnformatika və onun əsas anlayışları 5
§1.1. İnformasiya və informatika. 5
§1.2. İnformasiyanın kodlaşdırılması və informasiya ölçü vahidləri 9
§1.3. Say sistemləri 13
§1.3.1. İkilik və on altılıq say sistemləri 15
§1.4. İzahlı misallar 20

§2. Kompüterlər 23
§2.1. EHM – in yaranma tarixi 23
§2.2. Fərdi kompüterin texniki təminatı – HARDWARE. 27
§2.3. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı – SOFTWARE. 39
§2.3.1. İnstrumental Proqram Təminatı 42
§2.3.2. Tətbiqi Proqram Təminatı 44

§3. Alqoritmləşdirmənin əsasları 46
§3.1. Məsələnin kompüterdə həlli 46
§3.2. Alqoritmin xassələri və növləri 46

§4. Əməliyyat sistemləri 51
§4.1. Əməliyyat sistemləri haqqında ümumi məlumat 51
§4.2. Fayllar və Fayl sistemləri 52

§5. Microsoft Windows 7. 54
§5.1. Windows ailəsi və Windows 7 –in yenilikləri 54
§5.2. Windows 7 –in əsas anlayışları 57
§5.3. Sistemin baş menyusu (Start) 62
§5.4. Windows’da obyektlərlə iş. 64
§5.5. Windows 7 –nin standart proqramları 67
§5.6. Əlavə 1. Bəzi vacib əməliyyatlar 70
§5.7. Əlavə 2. Klaviatura qısayolları 72
§5.8. Əlavə 3. Menyuların tərcüməsi 74

§6. MS WORD 2010. 78
§6.1. MS Word 2010, Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar 79
§6.2. File düyməsi – Backstage View.. 83
§6.2.1. Sənədlərin təhlükəsizliyi – parollar 86
§6.3. Mətn hissəsinin seçilməsi 88
§6.4. Home lent başlığı 90
§6.5. Insert lent başlığı 94
§6.5.1. Cədvəllərlə iş. 97
§6.6. Page Layout lent başlığı 101
§6.7. References lent başlığı 102
§6.8. Mailings və Review lent başlıqları 104
§6.9. View lent başlığı 106
§6.10. Əlavə 1. Word proqramında Klaviatura qısayolları 108
§6.11. Əlavə 2. Word 2010. Lent tabları və əmrlərin ingiliscə - azərbaycanca tərcüməsi 110

§7. MS Excel 2010. 113
§7.1. Excel pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar 113
§7.2. File düyməsi 116
§7.3. Home lent başlığı 117
§7.4. Insert lent başlığı 121
§7.5. Page Layout lent başlığı 123
§7.6. Formulas lent başlığı 124
§7.7. Data lent başlığı 125
§7.8. Review lent başlığı 126
§7.9. View lent başlığı 127
§7.10. MS Excel –də verilənlərlə iş. 128
§7.11. MS Excel proqramının funksiyaları 131
§7.12. MS Excel-də cədvəllərlə iş. 136
§7.13. Əlavə 1. Bəzi vacib funksiyalar 139
§7.14. Əlavə 2. Excel proqramında Klaviatura qısayolları 140
§7.15. Əlavə 3. Excel 2010. Lent tabları və əmrlərin ingiliscə - azərbaycanca tərcüməsi 141

§8. MS PowerPoint 2010. 144
§8.1. Pəncərə quruluşu və əsas anlayışlar 144
§8.2. Təqdimatların hazırlanması 147
§8.3. Təqdimatların canlandırılması 150
§8.4. Slaydların nümayişi 152
§8.5. Əlavə 1. PowerPoint 2010. Lent tabları və əmrlərin ingiliscə - azərbaycanca tərcüməsi 154

§9. MS Access 2010. 157
§9.1. Verilənlər bazası 157
§9.2. MS Access. 159
§9.3. Access proqramının obyektləri 164
§ 9.4. MS Access Lent interfeysi 165

§10. Kompüter qrafikası 168
§10.1. Kompüter qrafikasının əsasları 168
§10.2. Rastr qrafikası 168
§10.3. Vektor qrafikası 169
§10.4. Qrafik faylların genişlənməsi 170

§11. Kompüter Şəbəkələri və informasiyanın təhlükəsizliyi 171
§11.1. Lokal şəbəkələr 171
§11.2. Qlobal Şəbəkələr 174
§11.3. İnternet qlobal şəbəkəsi 174
§11.4. Şəbəkələrin qurulmasında istifadə olunan aparat və proqram vasitələri, şəbəkə texnologiyaları 179
§11.5. İnformasiyanın təhlükəsizliyi 181
§11.6. Viruslar 182

MÖVZU TESTLƏRİ 184
İnformatika və onun əsas anlayışları 185
İnformasiya və informatika. İnformasiyanın   kodlaşdırılması  və   informasiya   ölçü   vahidləri 185
Say sistemləri 189
Kompüterlər 193
EHM-in yaranma tarixi 193
Fərdi kompüterlərin texniki təminatı – HARDWARE. 194
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı – SOFTWARE. 201
Alqoritmlər 205
Microsoft Windows 7. 210
MS Word 2010. 220
MS Excel 2010. 231
MS Power Point 2010. 242
MS Access 2010. 245
Kompüter qrafikası 249
Kompüter şəbəkələri və informasiyanın təhlükəsizliyi 251
CAVABLAR.. 255


Zəhmət olmasa yazını paylaşın ki, hər kəsin saxta və orijinal kitablar haqqında məlumatı olsun.
Təşəkkür edirəm.

Hörmətlə: Sübhan Musayev

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder