Əsas fayl tipləri, uzantıları və görünüşləri (MS Word 2010, MS Excel 2010, MS PowerPoint 2010)

MS Word 2010, MS Excel 2010 və MS PowerPoint 2010 üçün əsas fayl tipləri, uzantıları və görünüşləri
MS Word 2010

Görünüşü
Tipi
Genişlənməsi


Word Document – Word Sənədi  (Standart tip)
.docx


Word 97-2003 Document – Word 97-2003 Sənədi
.doc


Word Template – Word Şablonu
.dotx


PDF – PDF
.pdf


Web page – Veb Səhifə
.htm


Rich Text Format – Zəngin Mətn Formatı
.rtf


MS Excel 2010

Görünüşü
Tipi
Genişlənməsi


Excel Workbook – Excel İş Kitabı (Standart tip)
.xlsx


Excel Template – Excel Şablonu
.xltx


Excel 97-2003 Workbook – Excel 97-2003 İş Kitabı
.xls


Workspace – İş Sahəsini Saxla
.xlw

MS Power Point 2010

Görünüşü
Tipi
Genişlənməsi


PowerPoint Presentation – PowerPoint Prezentasiyası (Standart tip)
.pptx


PowerPoint 97-2003 Presentation – PowerPoint 97-2003 Prezentasiyası
.ppt


PowerPoint Template – PowerPoint Şablonu
.potx


PowerPoint Show - PowerPoint Nümayişi
.ppsx


Outline/RTF – Struktur/RTF
.rtfÜmid edirəm yazı faydalı olar. Rəy və təkliflərini yazmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar.
Hörmətlə: Sübhan Musayev

1 yorum: